Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

CAMP Version. 1.33.41.140 08/11/2016 - 20/02/2017


 1. Προσθήκη πεδίου Αυτόματη αρίθμηση για να αυξάνεται αυτόματα ο αριθμός της σειράς του Παραστατικού. Προσθήκη πεδίου Αριθμός Φόρμας για να επιλέγεται ο τρόπος εμφάνισης του παραστατικού. Προσθήκη πεδίου Αντίτυπα για να εκτυπώνεται συγκεκριμένος αριθμός αντιτύπων. Προσθήκη πεδίου Ακυρωτικό για να χαρακτηρίζει ακυρωτικό παραστατικό.
 2. Προσθήκη κουμπιού ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ της εκτύπωσης στην εκτύπωση του παραστατικού.
 3. Διόρθωση του Orientation της εκτύπωσης σε Portrait των παραστατικών και οικονομικών στοιχείων.
 4. Προσθήκη φόρμας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία.
 5. Προσθήκη δυνατότητας επεξεργασίας παραστατικών.
 6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ παραστατικού στην φόρμα του παραστατικού.
 7. Δυνατότητα επιλογής ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ από την έκδοση παραστατικών ΤΑΜΕΙΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.
 8. Έκδοση παραστατικών με ανάλυση ΦΠΑ ή ΟΧΙ ανάλογα με τον σχεδιασμό στα ΤΑΜΕΙΑ.
 9. Αριθμός αντιγράφων, Αριθμός Φόρμας Εκτύπωσης, Αυτόματη Αρίθμηση στις ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.
 10. Προσθήκη επιπλέον γραμμών τίτλου στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ.
 11. Εμφάνιση ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ και στοιχείων εκδότη στην φόρμα του ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
 12. Προσθήκη ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ στην διαδικασία υποδοχής.
 13. Προσθήκη ΤΑΜΕΙΟΥ στην διαδικασία υποδοχής.
 14. Διόρθωση της σειράς των TABS (Σειρά εναλλαγής πεδίων) στις φόρμες ΓΟΝΕΩΝ και ΠΑΙΔΙΩΝ.
 15. Προσθήκη ΤΡΟΠΟΥ ΑΦΙΞΗΣ και ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ στις γενικές αναφορές.
 16. Εάν αλλάξουν οι ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ενημερώνονται τα παιδιά που ανήκουν στην συγκεκριμένη περίοδο με τις νέες ημερομηνίες.