Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ. Διανομή από 3/2/2017
 1. Προσθήκη Αύξοντα Αριθμού σε όλα τα πλέγματα. Ο Αύξων Αριθμός βρίσκεται στην τελευταία στήλη κάθε πλέγματος. Ο Αύξων Αριθμός εμφανίζεται στην εκτύπωση και όχι στην εξαγωγή σε ΕXCEL γιατί εκεί υπάρχει ο αριθμός αυτός.
 2. Προσθήκη της διαδικασίας Γρήγορης Αναζήτησης. Κατά την διαδικασία της Γρήγορης Αναζήτησης ο χρήστης πληκτρολογεί ένα χαρακτηριστικό και η εφαρμογή αναζητεί αυτό το χαρακτηριστικό σε όλες τις ενότητες κι εμφανίζει τα αποτελέσματα.
 3. Προσθήκη βασικής ενότητας Οικονομικής Διαχείρισης.
 4. Αποτρέπεται αυτόματα η εκτέλεση της εφαρμογής πάνω από μία φορά ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστή. Εάν εκτελείται ήδη, ανοίγει αυτή που εκτελείται.
 5. Οι Ημέρες Παραμονής υπολογίζονται αυτόματα απ' τις Πραγματική Ημέρα Άφιξης και Αναχώρησης, είτε αυτές συμπληρωθούν στα στοιχεία των παιδιών, είτε κατά την διαδικασία αποχώρησης.
 6. Ανάλυση χρεώσεων ταμείων σε Διαμονή και Εστίαση.
 7. Για τους ΙΔΙΩΤΕΣ, ανάλυση περιόδων σε Ημέρες Χρέωσης, Όριο Ημερών, Ανάλυση σε Διαμονή και Εστίαση.
 8. Διαδικασία BACKUP στην Οργάνωση.
 9. Αλλαγή εμφάνισης της φόρμας Περιόδων, Ταμείων, Λίστας Γονέων και Παιδιών, Γονέα. Τα στοιχεία έχουν χωριστεί σε ενότητες προκειμένου για την καλύτερη εμφάνισή τους.
 10. Σελίδα Οικονομικών Στοιχείων στην φόρμα Παιδιών.
 11. Προσθήκη διαδικασίας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία. Η διαδικασία πρέπει να εκτελείται κάθε φορά πριν παρθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις.
 12. Προσθήκη φόρμας ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ στην Οργάνωση.
 13. Προσθήκη ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία παιδιού και στην Ανάλυση Χρεώσεων. Συμπληρώνεται η συμφωνία με τον πελάτη.
 14. Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
 15. Προσθήκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ παιδιού.
 16. Προσθήκη ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΩΝ παιδιού.
 17. Προσθήκη ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ στην Οικονομική κατάσταση.
 18. Προσθήκη διαδικασίας υποδοχής.Εμφανίζεται ο κατάλογος των παιδιών που η ημερομηνία άφιξης τους είναι μεγαλύτερη ή ίση απ' την σημερινή και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ημερομηνίες είναι κενές. Ο χρήστης συμπληρώνει ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ και αποθηκεύει. Όποιο πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο το προσπερνάει. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ημερομηνία άφιξης συμπληρώνεται πλέον από εδώ κι ενημερώνει τα στοιχεία του παιδιού.
 19. Προσθήκη διαδικασίας αποχώρησης. Εμφανίζεται ο κατάλογος των παιδιών που η πραγματική ημερομηνία άφιξης τους είναι συμπληρωμένη και η πραγματική ημερομηνία αποχώρησης είναι κενή. Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία αποχώρησης. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ημερομηνία αποχώρησης συμπληρώνεται πλέον από εδώ κι ενημερώνει τα στοιχεία του παιδιού.
 20. Προσθήκη διαδικασίας έκδοσης τιμολογίων ταμείων.
 21. Προσθήκη πεδίου επαγγέλματος στα ασφαλιστικά ταμεία.
 22. Προσθήκη σελίδα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ στο παιδί, με στοιχεία ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, που ενημερώνονται από την διαδικασία έκδοσης παραστατικών.
 23. Διαδικασία μαζικής εξόφλησης παιδιών που μετέχουν σε τιμολόγια ασφαλιστικών ταμείων.
 24. Προσθήκη αριθμού κίνησης στον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.
 25. Προσθήκη διαχείρισης κοινοτήτων. Φόρμα διαχείρισης και πεδίο στα καταλύμματα.
 26. Προσθήκη διαχείρισης συλλόγων. Φόρμα διαχείρισης και πεδίο στα παιδιά.
 27. Προσθήκη πεδίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ στα ταμεία.
 28. Προσθήκη πεδίου email στα ταμεία.
 29. Προσθήκη Συγκεντρωτικής Οικονομικής Κατάστασης.
 30. Επιλογή περιόδου στο παιδί με περιγραφή περιόδου και όχι αριθμό.
 31. Προσθήκη των πεδίων Άφιξη με... και Αναχώρηση με... στο παιδί.
 32. Προσθήκη eMail, Οικονομική συμφωνία στις επαφές.
 33. Νέα διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων γονέων στις βοηθητικές εργασίες γονέων.
 34. Προσθήκη Προσωρινή Έξοδος και Λόγος Προσωρινής εξόδου στα παιδιά, στην κατασκήνωση, στις γενικές αναφορές.
 35. Προσθήκη ΦΥΛΟΥ και ΗΛΙΚΙΑΣ στην διαδικασία αποχώρησης.
 36. Προσθήκη ΦΥΛΟΥ, ΑΠΟ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΩΣ ΗΛΙΚΙΑ στις Κοινότητες.
 37. Προσθήκη διάφορων νέων ειδών επαφών στις επαφές.
 38. Προσθήκη ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΕΩΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΠΑ στα Οικονομικά στοιχεία των ΤΑΜΕΙΩΝ.
 39. Υπολογισμός ημερών χρέωσης και παραμονής κατά την διαδικασία της αποχώρησης.
 40. Υπολογισμός ημερών παραμονής ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού των ταμείων.
 41. Προσθήκη πλήκτρου (=) στα στοιχεία του παιδιού που συμπληρώνει αυτόματα τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.