Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

CAMP Version. 1.33.41.140 08/11/2016 - 20/02/2017


 1. Προσθήκη πεδίου Αυτόματη αρίθμηση για να αυξάνεται αυτόματα ο αριθμός της σειράς του Παραστατικού. Προσθήκη πεδίου Αριθμός Φόρμας για να επιλέγεται ο τρόπος εμφάνισης του παραστατικού. Προσθήκη πεδίου Αντίτυπα για να εκτυπώνεται συγκεκριμένος αριθμός αντιτύπων. Προσθήκη πεδίου Ακυρωτικό για να χαρακτηρίζει ακυρωτικό παραστατικό.
 2. Προσθήκη κουμπιού ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ της εκτύπωσης στην εκτύπωση του παραστατικού.
 3. Διόρθωση του Orientation της εκτύπωσης σε Portrait των παραστατικών και οικονομικών στοιχείων.
 4. Προσθήκη φόρμας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία.
 5. Προσθήκη δυνατότητας επεξεργασίας παραστατικών.
 6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ παραστατικού στην φόρμα του παραστατικού.
 7. Δυνατότητα επιλογής ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ από την έκδοση παραστατικών ΤΑΜΕΙΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.
 8. Έκδοση παραστατικών με ανάλυση ΦΠΑ ή ΟΧΙ ανάλογα με τον σχεδιασμό στα ΤΑΜΕΙΑ.
 9. Αριθμός αντιγράφων, Αριθμός Φόρμας Εκτύπωσης, Αυτόματη Αρίθμηση στις ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.
 10. Προσθήκη επιπλέον γραμμών τίτλου στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ.
 11. Εμφάνιση ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ και στοιχείων εκδότη στην φόρμα του ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
 12. Προσθήκη ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ στην διαδικασία υποδοχής.
 13. Προσθήκη ΤΑΜΕΙΟΥ στην διαδικασία υποδοχής.
 14. Διόρθωση της σειράς των TABS (Σειρά εναλλαγής πεδίων) στις φόρμες ΓΟΝΕΩΝ και ΠΑΙΔΙΩΝ.
 15. Προσθήκη ΤΡΟΠΟΥ ΑΦΙΞΗΣ και ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ στις γενικές αναφορές.
 16. Εάν αλλάξουν οι ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ενημερώνονται τα παιδιά που ανήκουν στην συγκεκριμένη περίοδο με τις νέες ημερομηνίες.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ. Διανομή από 3/2/2017
 1. Προσθήκη Αύξοντα Αριθμού σε όλα τα πλέγματα. Ο Αύξων Αριθμός βρίσκεται στην τελευταία στήλη κάθε πλέγματος. Ο Αύξων Αριθμός εμφανίζεται στην εκτύπωση και όχι στην εξαγωγή σε ΕXCEL γιατί εκεί υπάρχει ο αριθμός αυτός.
 2. Προσθήκη της διαδικασίας Γρήγορης Αναζήτησης. Κατά την διαδικασία της Γρήγορης Αναζήτησης ο χρήστης πληκτρολογεί ένα χαρακτηριστικό και η εφαρμογή αναζητεί αυτό το χαρακτηριστικό σε όλες τις ενότητες κι εμφανίζει τα αποτελέσματα.
 3. Προσθήκη βασικής ενότητας Οικονομικής Διαχείρισης.
 4. Αποτρέπεται αυτόματα η εκτέλεση της εφαρμογής πάνω από μία φορά ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογιστή. Εάν εκτελείται ήδη, ανοίγει αυτή που εκτελείται.
 5. Οι Ημέρες Παραμονής υπολογίζονται αυτόματα απ' τις Πραγματική Ημέρα Άφιξης και Αναχώρησης, είτε αυτές συμπληρωθούν στα στοιχεία των παιδιών, είτε κατά την διαδικασία αποχώρησης.
 6. Ανάλυση χρεώσεων ταμείων σε Διαμονή και Εστίαση.
 7. Για τους ΙΔΙΩΤΕΣ, ανάλυση περιόδων σε Ημέρες Χρέωσης, Όριο Ημερών, Ανάλυση σε Διαμονή και Εστίαση.
 8. Διαδικασία BACKUP στην Οργάνωση.
 9. Αλλαγή εμφάνισης της φόρμας Περιόδων, Ταμείων, Λίστας Γονέων και Παιδιών, Γονέα. Τα στοιχεία έχουν χωριστεί σε ενότητες προκειμένου για την καλύτερη εμφάνισή τους.
 10. Σελίδα Οικονομικών Στοιχείων στην φόρμα Παιδιών.
 11. Προσθήκη διαδικασίας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία. Η διαδικασία πρέπει να εκτελείται κάθε φορά πριν παρθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις.
 12. Προσθήκη φόρμας ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ στην Οργάνωση.
 13. Προσθήκη ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ στα Οικονομικά Στοιχεία παιδιού και στην Ανάλυση Χρεώσεων. Συμπληρώνεται η συμφωνία με τον πελάτη.
 14. Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων για όλες τις ενότητες του προγράμματος.
 15. Προσθήκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ παιδιού.
 16. Προσθήκη ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΩΝ παιδιού.
 17. Προσθήκη ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ στην Οικονομική κατάσταση.
 18. Προσθήκη διαδικασίας υποδοχής.Εμφανίζεται ο κατάλογος των παιδιών που η ημερομηνία άφιξης τους είναι μεγαλύτερη ή ίση απ' την σημερινή και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ημερομηνίες είναι κενές. Ο χρήστης συμπληρώνει ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ και αποθηκεύει. Όποιο πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο το προσπερνάει. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ημερομηνία άφιξης συμπληρώνεται πλέον από εδώ κι ενημερώνει τα στοιχεία του παιδιού.
 19. Προσθήκη διαδικασίας αποχώρησης. Εμφανίζεται ο κατάλογος των παιδιών που η πραγματική ημερομηνία άφιξης τους είναι συμπληρωμένη και η πραγματική ημερομηνία αποχώρησης είναι κενή. Ο χρήστης συμπληρώνει την ημερομηνία αποχώρησης. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ημερομηνία αποχώρησης συμπληρώνεται πλέον από εδώ κι ενημερώνει τα στοιχεία του παιδιού.
 20. Προσθήκη διαδικασίας έκδοσης τιμολογίων ταμείων.
 21. Προσθήκη πεδίου επαγγέλματος στα ασφαλιστικά ταμεία.
 22. Προσθήκη σελίδα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ στο παιδί, με στοιχεία ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, που ενημερώνονται από την διαδικασία έκδοσης παραστατικών.
 23. Διαδικασία μαζικής εξόφλησης παιδιών που μετέχουν σε τιμολόγια ασφαλιστικών ταμείων.
 24. Προσθήκη αριθμού κίνησης στον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.
 25. Προσθήκη διαχείρισης κοινοτήτων. Φόρμα διαχείρισης και πεδίο στα καταλύμματα.
 26. Προσθήκη διαχείρισης συλλόγων. Φόρμα διαχείρισης και πεδίο στα παιδιά.
 27. Προσθήκη πεδίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ στα ταμεία.
 28. Προσθήκη πεδίου email στα ταμεία.
 29. Προσθήκη Συγκεντρωτικής Οικονομικής Κατάστασης.
 30. Επιλογή περιόδου στο παιδί με περιγραφή περιόδου και όχι αριθμό.
 31. Προσθήκη των πεδίων Άφιξη με... και Αναχώρηση με... στο παιδί.
 32. Προσθήκη eMail, Οικονομική συμφωνία στις επαφές.
 33. Νέα διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων γονέων στις βοηθητικές εργασίες γονέων.
 34. Προσθήκη Προσωρινή Έξοδος και Λόγος Προσωρινής εξόδου στα παιδιά, στην κατασκήνωση, στις γενικές αναφορές.
 35. Προσθήκη ΦΥΛΟΥ και ΗΛΙΚΙΑΣ στην διαδικασία αποχώρησης.
 36. Προσθήκη ΦΥΛΟΥ, ΑΠΟ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΩΣ ΗΛΙΚΙΑ στις Κοινότητες.
 37. Προσθήκη διάφορων νέων ειδών επαφών στις επαφές.
 38. Προσθήκη ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΕΩΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΠΑ στα Οικονομικά στοιχεία των ΤΑΜΕΙΩΝ.
 39. Υπολογισμός ημερών χρέωσης και παραμονής κατά την διαδικασία της αποχώρησης.
 40. Υπολογισμός ημερών παραμονής ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού των ταμείων.
 41. Προσθήκη πλήκτρου (=) στα στοιχεία του παιδιού που συμπληρώνει αυτόματα τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ


Μία απ' τις νέες λειτουργικότητες του ABOVEZERO CAMP software περιλαμβάνει την πλήρη Οικονομική Διαχείριση της Κατασκήνωσης. Όλα τα οικονομικά στοιχεία των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Κατασκηνωτών, αφού παραμετροποιηθούν μ' ένα απλό και εξαιρετικά γρήγορο τρόπο, είναι διαθέσιμα με το πάτημα ενός κουμπιού στον διαχειριστή. 


 • Διαχείριση Ημερησίων Χρεώσεων Ασφαλιστικών Ταμείων, όρια ημερών χρέωσης και μέγιστες ημέρες διαμονής ανά Ασφαλιστικό Ταμείο.
 • Παραμετροποίηση Χρεώσεων Ιδιωτών ανά κατασκηνωτική περίοδο με τα όρια ημερών χρέωσης και μέγιστες ημέρες διαμονής.
 • Ποσοστά Χρεώσεων Διαμονής και Σίτισης.
 • Διαχείριση διακριτών ποσοστών Φ.Π.Α. για την Διαμονή και την Σίτιση. 
 • Εκπτώσεις και Συμφωνίες με Προκαταβολές και Αποπληρωμές.
 • Δοσολόγια.
 • Αυτόματη ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων για κάθε παιδί ξεχωριστά. 
 • Καταστάσεις Ταμείων, Οικονομικές Καταστάσεις, Ανεξόφλητες δόσεις, Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί.
 • Εκτυπώσεις Παραστατικών.

Όλα, όπως η ABOVEZERO συνηθίζει, με το ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

www.abovezero/#camp

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ABOVEZERO Estiazo editions


Ο σύγχρονος επιχειρηματίας στον χώρο της Εστίασης, βάλλεται από ένα σύνολο δυσχερειών που αφορούν στην λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του μαγαζιού του.


Οι λύσεις είναι περιορισμένες, ανεπαρκείς και συνήθως απαιτούν ένα μεγάλο κόστος, που ο επιχειρηματίας αδυνατεί να επενδύσει.

Είτε θα πρέπει ν' αγοράσει ακριβά συστήματα μηχανογράφησης, είτε φθηνά δίχως επαρκή πληροφόρηση ή στο τέλος να μείνει στην λύση της ταμειακής μηχανής και το τεφτέρι.


 • Τι γίνεται όμως με τα οικονομικά του στοιχεία; 
 • Το κόστος των συνταγών του; 
 • Το Food Cost και την κερδοφορία της επιχείρησης; 
 • Τα Υπόλοιπα και το Κόστος των Αποθεμάτων του; 
 • Που βρίσκεται και από πότε κάθε είδος στην Αποθήκη του; 
 • Τι χρωστάει στους Προμηθευτές του; 
 • Είναι επαρκείς ή υπερβολικές οι Παραγγελίες του; 
 • Πόσο αγόρασε, από Που και Πότε το κάθε είδος του;
 • Τι πούλησε κάθε μήνα και τι αγόρασε;
 • Τι εισέπραξε;
 • Ποιο είναι το Κέρδος του και τι μένει στην Τσέπη του καθημερινά;
 • Πως κινήθηκαν τα Ταμεία και οι Τραπεζικοί του λογαριασμοί;
 • Από που μπορεί να κάνει Οικονομία;
 • Από που... χάνει χρήματα και γιατί;

Αυτές είναι κάποιες μόνο απ' τις ερωτήσεις που απαντάει η ABOVEZERO με 4 ειδικές, μικρές, φθηνές και απλές στην χρήση τους εφαρμογές, που καλύπτουν τα κενά στον χώρο της Εστίασης.

 1. ESTIAZO Wallet edition - Ταμειακή Διαχείριση - Το Πορτοφόλι του Επιχειρηματία.
 2. ESTIAZO Recipe edition - Κοστολόγηση Συνταγών - Μενού - Food Cost - Προσδιορισμός Τιμών Πώλησης.
 3. ESTIAZO Budget edition - Το απόλυτο εργαλείο αξιολόγησης της επένδυσης.
 4. STOCKlite - Διαχείριση αποθηκών και εκμετάλλευσης αποθεμάτων.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ABOVEZERO CAMP software (new version)

H ABOVEZERO με απόλυτη συνέπεια στους πελάτες της αλλά και στους υπόλοιπους επαγγελματίες του χώρου των Παιδικών Κατασκηνώσεων, ολοκληρώνει και παρουσιάζει την νέα έκδοση του CAMP.

Η νέα αυτή έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 26/08/2016, περιλαμβάνει όλα όσα ζήτήθηκαν απ' τους ανθρώπους μας κι όσα προστέθηκαν προκειμένου το CAMP να είναι το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης παιδικών κατασκηνώσεων της ελληνικής, αλλά και ένα απ' τα πιο αξιόλογα της παγκόσμιας αγοράς.


Συγκεκριμένα στη νέα έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες:

 • Γρήγορη διαδικασία υποδοχής παιδιών.
 • Γρήγορη διαδικασία αποχώρησης.
 • Δικαιώματα χρηστών σε όλες τις ενότητες του προγράμματος.
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων σε όλες τις πιθανές διαστάσεις: Ταμεία και Ιδιώτες, Πόλεις, Νομοί, Περίοδος Κατασκήνωσης.
 • Για τους ιδιώτες η χρέωση ορίζεται ανά περίοδο.
 • Κατάσταση ταμείου.
 • Κάλυψη σημείων πώλησης (Κυλικεία, Μαγαζάκια) μέσα στην κατασκήνωση, δίχως την ανάγκη σύνδεσης δικτύου στους χώρους αυτούς πώλησης. Τα σημεία πώλησης λειτουργούν ανεξάρτητα και συγχρονίζονται στα γραφεία της κατασκήνωσης.
 • Διαχείριση ταμείου των σημείων πώλησης.
 • Διαχείριση πορτοφολιού παιδιού με τα όρια χρέωσης όπως τα έχει ορίσει ο γονιός.
 • Εντατική λιανική, χωρίς την ανάγκη συμπλήρωσης στοιχείων παιδιού ή αλλιώς Πώληση με Ένα Πλήκτρο.
 • Ταχύτατη ανάλυση διαθεσιμότητας για οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα.